Deur elke aspek van korttermynversekering goed te bekyk, kan ‘n mens teleurstelling voorkom, skryf die finansiële beplanner Pieter Willem Moolman.

‘n Leser vra onlangs per e-pos raad oor korttermynversekering. Hy is 26 jaar oud, aan die begin van sy loopbaan en wil deeglik seker maak hy het voldoende dekking. 

Dit is byna onmoontlik om in een artikel ‘n diepte-oorsig van korttermynversekering te verskaf, maar ek sal ‘n paar van die belangrikste aspekte uitlig wat op almal van toepassing is.

 Baie mense beweeg tussen versekeraars rond in ‘n poging om ‘n laer premie te betaal. Hulle kan gerus dié waarskuwing ter harte neem: goedkoper premies beteken dikwels nié jy geniet die beste dekking nie.

‘n Voornemende kliënt moet eers seker maak die versekeraar het die vermoë om sy of haar eise uit te betaal en kan ‘n diens van goeie gehalte lewer, wat spoedige betalings van eise insluit.

 Nog ‘n belangrike aspek is die dekking wat jy ontvang. Versekeraars se polisbewoording is gewoonlik taamlik standaard, maar daar kan beduidende verskille ten opsigte van uitbreidings en bybetalings wees.

 Jou verhouding met die versekeraar is ook belangrik. Uitbetaling van twyfelagtige of “grys” eise is baie waarskynliker in gevalle waar daar ‘n sterk sakeverhouding is.

Maak seker jy het ‘n diensvlak-ooreenkoms met jou makelaar sodat julle weet wat elke party se pligte en verantwoordelikhede is. Teen die agtergrond van die huidige wette word ‘n geskrewe ooreenkoms aanbeveel.

 In so ‘n ooreenkoms kan onder meer die diensvlak-ooreenkoms, vergoeding en kommissie-struktuur asook jaarlikse hersiening uitgestippel word.
 Dit is vanselfsprekend dat jou makelaar gekwalifiseer én gelisensieer moet wees. Vra gerus sy persoonlike besonderhede en maak seker van sy ervaring op dié gebied.

 Nog ‘n belangrike vraag is of jou makelaar deur genoeg versekeringsmaatskappye geakkrediteer is sodat hy die beste produk vir jou behoeftes kan bekom. ‘n Ervare makelaar sal ‘n belangrike rol speel om seker te maak jy het al die dekking wat  jy nodig het.

 Vra jou makelaar om al die afdelings wat in die polis gedek word, te verduidelik. Maak seker hy wys jou op alle uitbreidings en uitsonderings. Dit kan ‘n teleurstelling voorkom wanneer  ‘n eis ingedien moet word.

 Vra ook jou makelaar om al die bybetalings aan jou te verduidelik. Hoewel dekking by verskillende versekeraars dieselfde kan wees, kan betaalbare bybetalings aanmerklik wissel. 

As jy weet van ‘n situasie wat tot ‘n eis aanleiding kan gee, moet jy seker maak jy meld dit binne die bepaaltyd tydperk aan. ‘n Polishouer mag nie erkennings, verklarings, beloftes of  betalings maak nie – dus geen erkenning van enige oortreding nie, selfs al was jy skuldig. 

Laastens, maak seker jou premie word betyds betaal. Tegnies bestaan daar geen dekking as premies nie betaal is nie en jou polis kan selfs verval.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth. Besoek www.pwmfb.co.za of skakel 041 582 3034.