Die beskerming wat bates in ‘n trust geniet, vervaag wanneer die aard daarvan nie gerespekteer word nie, skryf die finansiële raadgewer Pieter Willem Moolman.

Hierdie nuus moes ek onlangs aan ‘n leser met ‘n inter vivos-trust, wat wou weet hoe veilig sy trustbates is, meedeel.

Sy (oftewel Mnr X) huwelik is besig om te verbrokkel en hy het bevestiging gesoek dat sy vrou (Mev Y) nie op die trustbates sal kan aanspraak maak nie.

Ná nadere ondersoek blyk dit dat hulle die enigste twee trustees van die trust is. Verder is daar geen resolusies in terme van besluite oor die bates in die trust opgestel nie en daar is ook nie huurkontrakte en leningsooreenkomste nie.

Die enigste gevolgtrekking wat ek dus kan maak, is dat Mnr X met die trustbates gehandel het asof dit sy eie was. Vir alle praktiese doeleindes beteken dit dus dat hy nie ‘n trust het nie – ook genoem ‘n sham- of alter ego-trust – en sal sy krediteure sowel as Mev Y waarskynlik op sy trustbates aanspraak kan maak.

Die Ontvanger van Inkomste sal ook nie op hom laat wag nie. Dié sal heel waarskynlik die boedel hanteer asof daar nie ‘n trust was nie, wat verdere implikasies ten opsigte van boedel- en kapitaalwinsbelasting kan hê.

Die redes waarom die inter vivos-trust (‘n trust terwyl ‘n persoon lewe) gestig is, het dus gedisintegreer. Moet nie dat dit met jou gebeur nie!

‘n Trust is in my opinie steeds ‘n uiters effektiewe platform vir finansiële en boedelbeplanning.

Indien dit korrek geadministreer word, bied dit batebeskerming terwyl dit verhoed dat jou persoonlike boedel te groot word.

Die onus rus egter op die trustees om dit volgens die wet en trustakte te bestuur en ek gaan hieronder net ‘n paar aspekte beklemtoon.

‘n Onafhanklike trustee wat nie ‘n begunstigde van die trust is nie, is belangrik. Verder moet daar resolusies wees wat al die belangrike besluite staaf.

Gereelde vergaderings tussen trustees is belangrik en, indien daar lenings ter sprake is, moet daar leningsooreenkomste wees.

Eiendomme, soos byvoorbeeld ‘n plaas, word dikwels in ‘n trust gekoop en daarom moet ‘n behoorlike huurkontrak in plek wees indien die eienaar daarop woon.

Die howe sien nie grys areas wanneer dit by trusts kom nie. In ‘n onlangse hofsaak het ‘n regter bevind die kernidee van ‘n trust word omvergegooi wanneer dit nie gebruik word om selfbelang en beheer te skei nie en waar die bates dus soos voorheen hanteer word.

Ter afsluiting, maak seker jou huidige trustakte voldoen aan nuwe wetgewing en bring jou trustadminstrasie op datum.

Nader gerus PWM Financial Management of enige instelling wat spesialiseer in finansiële beplanning om jou te help.

Pieter Willem is ‘n finansiële raadgewer en stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth. Die onderneming se missie is om finansiële sekuriteit en welvaart vir kliënte te skep. Besoek www.pwmfb.co.za of skakel 041 582 3034.