Iemand wat oor ’n stuk of drie jaar wil uitspan, kom vra onlangs raad oor die voorsiening wat hy vir sy aftrede gemaak het, skryf Pieter Willem Moolman.

Hy dra die afgelope tien jaar tot ’n voorsorgfonds by en sy kapitaal behoort tot omtrent R1.7 miljoen te groei voordat die groot dag aanbreek. Nou wil hy weet watter opsies hy moet oorweeg.

Die eerste belangrike faktor wat ’n mens in gedagte moet hou, is dat die groei van jou voorsorgfonds, of enige ander belegging, bepaal word deur die tydperk waarvoor die geld belê is sowel as die bedrag wat bygedra is.

’n Strategie van gereelde, goeie bydraes oor ’n hele aantal jare moet jou in staat stel om jou doelwit-kapitaal vir aftrede te bereik. Deur 30 jaar lank R100 per maand te belê, sal nie so doeltreffend wees as, byvoorbeeld, R5 000 per maand oor tien jaar nie.   

Die vraag is: hoeveel is genoeg?

Jou doelwitbedrag word deur verskeie faktore beïnvloed. Ten eerste moet jy besluit op watter ouderdom jy wil aftree. Hoe vroeër jy ophou werk, hoe meer geld sal jy nodig hê om jou leefstyl te handhaaf.

Daarby moet jy onthou die leeftydverwagting van baie mense het beduidend gestyg namate hul algemene lewenstoestande verbeter het.  

Verder moet jy probeer bepaal watter inkomste jy sal nodig hê nadat jy afgetree het. Sekere uitgawes sal dalk minder wees, maar andere, soos vermaak, reis en mediese koste, sal styg namate jy ouer raak.

Probeer alle skuld vereffen voordat jy aftree sodat jy nie jou waardevolle spaargeld hoef te gebruik om voertuigpaaiemente en verbande af te betaal nie.

’n Praktiese rigtingwyser is dat ’n mens omtrent R1 miljoen se kapitaal moet hê vir elke R5 000 per maand wat jy as inkomste sal nodig hê. Dit is gegrond op ’n leeftydverwagting van omtrent 20 jaar ná aftrede. As jy jou kapitaal in stand wil hou, sal die nodige bedrag dus groter wees.

As die leser wat oor drie jaar moet aftree, nie met sy werkgewer kan ooreenkom om die dienstydperk te verleng nie, sal hy dalk ander werk moet soek wat hom in staat sal stel om steeds ’n inkomste te hê waarmee hy sy aftreekapitaal kan versterk.

Maar almal weet hoe moeilik dit deesdae is om werk te kry, veral vir ouer mense. Dit benadruk net weer hoe belangrik dit is dat ʼn mens moet spaar terwyl jy nog jonk genoeg is om geld te verdien.

’n Drastiese verandering van jou leefstyl sal dalk onvermydelik wees as jy jou aftreekapitaal binne ’n paar jaar beduidend wil laat toeneem. Maar selfs dan is dit te betwyfel of jy finansieel volkome onafhanklik sal kan aftree.

Lesers wat nog jonk genoeg is en meer tyd het om vir hul aftrede voorsiening te maak, kan gerus onthou wat die beleggingskenner Warren Buffet gesê het: “Don’t save what is left after spending. Spend what is left after saving”.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth. Besoek www.pwmfb.co.za of skakel 041 582 3034.