Konserwatiewe beleggers wend hulself dikwels tot geldmarkte en spaarrekeninge as sogenaamd veilige beleggingshawens, skryf die finansiële raadgewer Pieter Willem Moolman.

Hul mikpunt met dié beleggings is die grootste moontlike likiditeit met die kleinste moontlike risiko. Maar om dit te bereik, word ’n belangrike doelwit prysgegee, naamlik opbrengs.
Dit is ’n kwessie wat die meeste middeljariges raak en veral vir pensioentrekkers en ander afgetredenes ’n bron van kommer kan wees. Mense wat op beleggings staatmaak om ’n bepaalde lewenspeil te handhaaf, besef hoe moeilik dit reeds is en in welke tempo die probleem vererger.

Stygende pryse oor die hele spektrum en ’n kommerwekkende inflasiekoers vreet aan almal se besteebare inkomste. En diegene wat omsigtig met hul spaargeld te werk gegaan het, kom nou agter dat hul beleggings nie met die prys van elektrisiteit, brandstof, versekering en ’n duisternis ander uitgawes tred hou nie.

In baie gevalle kom dit daarop neer dat geldmarkte nie ’n goeie langtermynbelegging is nie. Op die medium- tot langtermyn bied dié vaste-inkomste-instrument die laagste opbrengs in die beleggingsomgewing.

Konserwatiewe beleggers het blootstelling aan aandele – wat meer riskante bates is – nodig as hul horison ’n jaar of verder vorentoe lê. Weens die huidige lae rentekoerse word die reële waarde van ’n belegger se kapitaal daagliks minder weens die lae opbrengs vergeleke met die inflasiekoers.

Inkomstefondse is een van die beskikbare oplossings om dié probleem te bowe te kom. ’n Wye reeks inkomste-georiënteerde effektetrusts is beskikbaar, maar almal het min of meer dieselfde strategie om die inkomste te oortref wat geldmarkfondse bied, met minimale bykomende risiko.

Dié doelwit word bereik deur onderliggend te belê in laerisiko-batetoewysing soos eiendomsbeleggings, staatseffekte, inflasiegekoppelde effekte en geldmarkinstrumente. So ’n samestelling verskaf alfa aan die portefeulje wat nie in suiwer geldmarkte teenwoordig is nie.

Die kapitaal, nadat jy jou inkomste geneem het, kan sonder uitermatige risiko tred hou met inflasie. ’n Belegger wat bekommer is oor die likiditeit van sy belegging, kan dus gerus wees.

Effektetrustbeleggings is ook onmiddellik opvraagbaar as jy kontant wil hê.

Die gevolgtrekking is dus dat geldmarkte ’n veilige hawe is, maar ’n lokval wat inflasie-gekoppelde groei kniehalter. Met geldmarkte belemmer beleggers hul kans om enigsins reële groei op kapitaal te kry.

As jou beleggingstermyn nie korter as twaalf maande is nie, moet diversifikasie na meer riskante bateklasse sekerlik oorweeg word.

Met die hulp van ’n kundige adviseur kan jou behoeftes en ’n geskikte strategie geïntegreer word om ’n optimale inflasiewerende opbrengs te bekom.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth. Besoek www.pwmfb.co.za of skakel 041 582 3034.