Finansiële beplanning behels die bestuur van jou geldsake om bepaalde doelwitte te bereik, skryf die finansiële beplanner Pieter Willem Moolman.

Dis ’n noodsaaklike proses wat almal behoort te onderneem, maar tog hoor ons dikwels mense sê hulle kan nog nie beplan nie, want hulle het nie geld nie.
Finansiële beplanning help jou na ’n “groter prentjie” kyk sodat jy te eniger tyd kan sien waar jy finansieel staan, ongeag hoeveel geld jy het.

’n Gesoute finansiële beplanner behoort ses basiese stappe te volg wanneer hy of sy iemand met die beplanning van hul geldsake bystaan.

Die eerste stap behels die vestiging van ’n professionele sakeverhouding met die kliënt. Dan volg die insamel van toepaslike inligting en die stel van mikpunte.

Die volgende stap is die ontleding van die inligting en die voorbereiding van voorstelle wat oorweeg moet word. Die finansiële beplanner stel dan die aanvaarde voorstelle in werking en sorg dat die plan gereeld hersien word.

Party mense kan hul beplanning self doen, maar ’n professionele beplanner het kundigheid wat jy moontlik op sekere gebiede nie het nie. Boedelbeplanning, wat boedelbelasting en kapitaalwins insluit, is ’n voorbeeld.

’n Beplanner kan jou byvoorbeeld ook help om die risikovlak van jou beleggingsportefeulje te evalueer of om jou aftreeplan na gelang van veranderende omstandighede aan te pas.

Dikwels het mense nie tyd om hul geldsake deeglik en objektief te beplan nie. Of hulle het dalk ’n plan wat hulle self ontwikkel het, maar wil ’n professionele mening daaroor inwin.

Baie mense besef hulle moet hul finansiële situasie verbeter, maar weet nie waar om te begin nie. ’n Professionele beplanner kan hulle rigting gee en op koers hou.

’n Knap beplanner kan jou algehele behoeftes help bepaal, met inbegrip van jou boedelbeplanning, begroting, spaarplanne en beplanning vir belasting, versekering en aftrede.

Daarby kan hy of sy saam met jou aan ’n enkele finansiële kwessie werk, maar binne die raamwerk van jou algehele situasie.

Om die beste resultate uit jou verbintenis tot beplanning te verkry, behoort jy advies in te win oor meetbare finansiële doelwitte en hoe om te werk te gaan om bepaalde teikens te bereik.

Pleks van te sê jy wil “gerief” hê wanneer jy aftree of jou kinders moet “goeie” skole bywoon, moet jy die bedrae bepaal wat sal verseker dat jy “gerieflik” en die skole “goed” sal wees en dat jy sal weet wanneer jy jou mikpunte bereik het.

Elke finansiële besluit wat jy neem, kan etlike ander terreine van jou bestaan beïnvloed.

Byvoorbeeld, ’n beleggingsbesluit kan belastinggevolge inhou wat jou boedelbeplanning nadelig kan raak. Of ’n besluit oor jou kind se opvoeding kan ’n invloed hê op wanneer en hoe jy jou aftreedoelwitte bereik.

Onthou: al jou finansiële besluite hou onderling met mekaar verband.

Finansiële beplanning is ’n dinamiese proses en dus kan jou doelwitte verander. Daarom is dit nodig dat ’n mens jou plan ten minste jaarliks in oënskou neem en dit saam met jou finansiële beplanner hersien.

Moet nooit jou finansiële beplanning uitstel nie. Diegene wat vroeg begin en gereeld klein bedrae spaar of belê, vaar gewoonlik beter as dié wat tot later in hul lewe wag.

Nog ’n brokkie raad is om realisties te wees in jou verwagtinge. Onthou dat gebeurtenisse buite jou beheer, soos inflasie, veranderinge op die aandelemark en rentekoerse, die resultate van jou beplanning kan raak.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth. Besoek www.pwmfb.co.za of skakel 041 582 3034.