Nalatigheid met die detail van ’n korttermyn-polis kan jou geld kos wanneer jy die dag ’n eis moet instel, skryf die finansiële beplanner Pieter Willem Moolman.

Daarom is dit uiters belangrik dat ’n mens jou korttermyn-versekering minstens een keer per jaar deeglik hersien. En jou makelaar moet jou daarmee help!
’n Mens moet gedurig veranderinge in jou omstandighede in ag neem; omstandighede wat ’n invloed op jou versekeringsdekking het.

Nuwe, versekerbare bates wat aangeskaf word, ’n verandering van woonadres en duur verbeteringe aan jou woonhuis tel onder sulke veranderinge.

Die lewe is deesdae so gejaag dat mense soms vergeet om hul versekeraars van sulke veranderinge in kennis te stel. Die gevolge daarvan tref hulle dan eers wanneer hulle ’n eis moet instel.

’n Mens moet ook onthou dat die waarde van bates soos eiendom omtrent deurentyd styg, maar dat die waarde van die inhoud van jou woning of motorvoertuig dikwels afneem.

Versekeraars maan gereeld dat hulle nie behoorlike dekking kan verskaf as hulle nie van veranderinge in ’n versekerde se omstandighede weet nie. Die onus berus altyd op die polishouer om veranderinge aan te meld.

Maak seker jou premies word soos klokslag betaal. Dit klink miskien vanselfsprekend, maar mense verander soms hul bankbesonderhede.

Dit kan veroorsaak dat ’n betaling oorgeslaan en jou versekering gekanselleer word. En dan sit jy sonder dekking!

’n Mens moet ook algaande die bedrae van jou versekering verhoog. Daardie nuwe swembad, badkamer of kombuis maak ’n groot verskil.

As iets skeefloop en jy ly ’n verlies wat op ’n eis uitloop, kan jy verdere finansiële skade ly.

Maak seker jou motorvoertuig is omvattend en korrek verseker, met inbegrip van bykomende toebehore wat aangebring is, soos ’n sleepstang, selfoonstelsels en dies meer.

Spesifiseer waardevolle juwele onder die “Spesiale Alle-Risiko”-afdeling. Dié  bates kan verseker word teen diefstal uit ’n kluis of uit veilige bewaring of teen ’n verlies waar dit ook al voorkom.

Algemene persoonlike goedere word onder die “Algemene Alle-Risiko”-afdeling verseker. Dit sluit artikels soos brille, verkykers en kameras in.

As die dekking onderworpe is aan diefwering en veiligheidshekke, het dit altyd betrekking op álle vensters wat oopgemaak kan word en op álle buitedeure; selfs dié wat glad nie of selde gebruik word.

As jou woonplek ’n alarmstelsel het, maak tog seker dit werk en toets dit van tyd tot tyd. Aktiveer dit ook altyd wanneer jy die huis verlaat.

Wanneer jy om versekering aansoek doen, moet jy jou makelaar álles vertel wat dalk die risiko kan beïnvloed.

Dit help nie jy verswyg iets sodat jy geld op die premie kan spaar nie. Dit kan die uitbetaling van ’n eis beïnvloed as groot teëspoed jou tref.

Verklaar alle vorige eise of gebeurtenisse en verskaf volledige besonderhede, soos  byvoorbeeld waarvoor ’n versekerde voertuig gebruik gaan word en wie die gereelde bestuurder gaan wees.

’n Mens kan nie al jou bates teen álles verseker nie. Maak dus seker jy weet wat gedek is en wat nie.

En dit is baie belangrik dat jy onthou jy gaan ’n kontrak aan wanneer jy iets verseker. Maak dus seker jy weet wat al die voorwaardes daarvan behels.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth. Besoek www.pwmfb.co.za of skakel 041 582 3034.