Daar is gereeld artikels waarin polishouers gewaarsku word oor die vervanging en afkoop van lewenspolisse, skryf finansiële raadgewer Pieter Willem Moolman.

Die indruk word geskep dat tussengangers polisse afkoop en vervang om kommissie te genereer. In sommige gevalle is dit waar, maar die herstrukturering van ’n polishouer se versekeringsportefeulje kan ook baie voordelig wees. Daar is gereeld artikels waarin polishouers gewaarsku word oor die vervanging en afkoop van lewenspolisse, skryf finansiële raadgewer Pieter Willem Moolman.

Die indruk word geskep dat tussengangers polisse afkoop en vervang om kommissie te genereer. In sommige gevalle is dit waar, maar die herstrukturering van ’n polishouer se versekeringsportefeulje kan ook baie voordelig wees.
 
Sommige artikels beweer dat afkoop of vervanging van polisse net in uitsonderlike gevalle tot voordeel van die kliënt is. Dis eenvoudig nie waar nie – die herstrukturering van lewenspolisse kan inderdaad voordelig wees.

Finansiële raadgewers herstruktureer nie net lewensversekeringsportefeuljes vir eie gewin nie, maar ook tot voordeel van die kliënt. Dit is egter belangrik dat jy as kliënt bewus gemaak word van die finansiële gevolge, veral die feit dat jy weer kommissie sal moet betaal.

Kom ons kyk na gevalle waar dit voordelig sou wees om versekeringsportefeuljes te herstruktureer.

Lewensdekking is ’n onmiddellike behoefte, want enige persoon kan enige dag sterf. Met herstrukturering kan jy soms meer dekking met dieselfde premie kry.

Raadgewers moet egter jou onderskryfbaarheid in ag neem. Hier is die hoeveelheid lewensdekking belangriker as die koste, maar maak ook seker die selfmoordklousule word deeglik aan jou verduidelik.

Lewensversekeringsprodukte het oor die jare verander en dekking is nou moontlik goedkoper as gevolg van gevorderde onderskrywingsmetodes. Daar is ’n wyer keuse met betrekking tot premie-betalings en dis waarskynlik dat jy ’n produk sal vind wat jou behoeftes bevredig.

Die tendens is verder om lewensdekking en beleggings van mekaar te skei. Dit voorkom dat polisse kontantwaardes verkry wat in die meeste gevalle onbenut by versekeraars lê.

’n Ander voordeel van hedendaagse polisse is buigbaarheid ten opsigte van beleggingskeuse.

Die beleggingskeuse is veel wyer en daar kan belê word in produkte wat heeltemal aan jou behoeftes voldoen. Beleggingsopbrengste is tog een van die belangrikste elemente van enige polis.

Die vraag is egter nou wat jou te doen staan. Die antwoord is tweeledig. 
Sorg eerstens dat jou versekeringsportefeulje gereeld hersien word om seker te maak dat jou behoeftes sinvol aangespreek word.

Tweedens moet jy nie skrik as ’n polis vervang moet word nie. Maak net seker dat jou makelaar al die gevolge van sodanige voorstel aan jou verduidelik om jou in staat te stel om ’n sinvolle besluit te neem.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth. Besoek www.pwmfb.co.za of skakel 041 582 3034.