’n Leser wil weet hoe hy te werk moet gaan om sy seun, wat ’n student is, se nuwe motor behoorlik te verseker, skryf finansiële raadgewer Pieter Willem Moolman.

Dis ’n gereelde en belangrike vraag en ek maak dus graag van hierdie forum gebruik om die belangrikste aspekte uit te wys.
’n Motor is vanselfsprekend ’n noodsaaklike deel van ons lewens. Sou enigiets daarmee gebeur, wil ons gemoedsrus hê dat die dekking voldoende is en dat die eis gou afgehandel sal word.

Die mees algemene van die drie tipes versekering is omvattend. Dit behels eie skade asook elemente soos derdeparty, brand, diefstal en beperkte mediese uitgawes. Moedswillige beskadiging en die vervanging van glas is ook ingesluit.

Daar word gewoonlik vereis dat voertuie wat onderhewig is aan ’n huurkoop onder bogenoemde versekeringstipe gedek word.

Beperkte dekking is ’n tweede tipe motorversekering. Dit sluit slegs skade aan derde partye, brand en diefstal in.

Omdat dié dekking nie so wyd is nie, is premies gewoonlik laer. Ou voertuie met ’n lae herverkoopwaarde word meermale só verseker.

Die laaste soort is derdepartydekking, waar slegs die derde party se skade gedek word. Die premie is minimaal, maar so ook die dekking.

Voertuie wat meeste van die tyd geparkeer staan, kan onder dié versekeringstipe gedek word.

In die toekoms sal wetgewing bepaal dat alle voertuie minstens derdepartyversekering moet geniet, wat ’n algemene verlaging in premies tot gevolg behoort te hê.

Dit is verder belangrik om jou motor volgens die korrekte gebruiksklas te verseker. Die mees algemene is privaatgebruik.

Sulke motors mag slegs vir sosiale-, huishoudelike- en plesierdoeleindes aangewend word. Dit sluit ritte tussen jou tuiste en werkplek – en by uitsondering gebruik vir besigheid-, handel- of beroepsdoeleindes – in.

Motors kan ook vir besigheid verseker word. Behalwe vir persoonlike doeleindes, mag dié voertuie dan ook vir besigheid, handel en jou beroep gebruik word.

Dis noodsaaklik om seker te maak dat jou motor onder die korrekte gebruiksklas gedek is. In die geval van skade wat lei tot ’n eis, kan wanvoorstelling van die omstandighede veroorsaak dat dit afgekeur word.

Dekking kan ook uitgebrei word om die verskil tussen markwaarde en huurkoop in te sluit vir gevalle waar ’n beskadigde voertuig nie ekonomies herstelbaar is nie of ’n gesteelde motor nie binne ’n redelike tydperk teruggevind word nie.

Opsionele dekking is ook beskikbaar ten opsigte van motorhuur, afkoop van basiese bybetalings en padbystand – natuurlik teen ’n bykomende premie.

Die leser sal dus sy kind se motor omvattend wil verseker en die versekeraar inlig dat laasgenoemde die gereelde bestuurder is.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth. Besoek www.pwmfb.co.za of skakel 041 582 3034.