Mense is geneig om inderhaas korttermynversekering uit te neem, gewoonlik omdat ’n bank dit vir ’n huurkoop of lening vereis, en dit dan nooit weer te hersien nie, skryf Pieter Willem Moolman.

Die blote feit dat daar maandeliks ’n versekeringspremie van jou bankrekening afgetrek word, beteken nie noodwendig dat jy korrek verseker is nie.

Dis uiters belangrik om jou polis voortdurend (ten minste eenmaal per jaar) aan te pas soos jou omstandighede verander. Die onus rus dus op jóú om jou bates ten volle verseker te hou.

Daar is verskeie slaggate rondom die bestuur van hul korttermynversekering waarin mense geneig is om te trap.

Die eerste waaraan ek dink, is ongebruikte sekuriteitstoestelle. Elke huisinhoudpolis beskik oor ’n sekuriteitsklousule waarin die tipe beskerming (diefwering, veiligheidshekke, alarms ens) gespesifiseer word.

Baie versekerdes is egter geneig om sulke toestelle nie in stand te hou nie en mettertyd in onbruik te laat verval. Dis belangrik om te onthou dat jy nie gedek sal wees indien die gespesifiseerde toestelle nie gebruik word nie.

Onderversekering is nog ’n algemene fout. Niemand hou daarvan om beddens, stoele, tafels, kussings en ander huishoudelike items te tel nie.

Sou jy egter nie daardie pynlike uur per jaar afstaan om ’n inventaris te voltooi nie, kan dit jou duur te staan kom. Indien jy onderverseker is, sal jou versekeraar slegs ’n proporsionele gedeelte van die totaal waarvoor jy verseker is, uitbetaal in die geval van ’n eis.

Wanneer jy verhuis, is dit belangrik om jou makelaar of versekeraar daarvan in kennis te stel. Die sekuriteitsmaatreëls wat jy vir jou oorspronklike adres gespesifiseer het, gaan nie noodwendig vir jou nuwe woning voldoende wees nie.

Die nuwe woning moet opnuut deur jou versekeraar geëvalueer word, aangesien dit ’n nuwe risiko is en moontlik ook in ’n ander gebied met ander omstandighede val. Al dit het ’n invloed op jou maandelikse premie en dekking.

Om verbeteringe of verbouings aan jou woning aan te bring sonder om jou versekeraar in kennis te stel, is nog ’n gereelde fout. Dit gebeur meermale dat diefwering en veiligheidshekke tydens verbouings tydelik afgehaal of verskuif word.

Stel jou versekeraar dadelik in kennis ten einde teleurstelling in geval van verlies of skade te voorkom.

Wanneer motorversekering uitgeneem word, gebeur dit dikwels dat ’n gereelde bestuurder benoem word wat in der waarheid nie die gereelde bestuurder is nie. Dit word gewoonlik gedoen om ’n goedkoper premie te verkry.

In die geval van ’n ongeluk of skade aan die motor, kan wanvoorstellings soos dit egter ’n negatiewe invloed op jou bybetaling en dekking hê. Jou eis kan geweier word óf, waar jou basiese bybetaling afgekoop is, kan jy selfs verantwoordelik gehou word vir ’n bybetaling.

Verder aanvaar motorversekeraars dat jou voertuig padwaardig is. Indien dit nie die geval sou wees nie – soos wanneer die assessor bevind dat die bande glad afgeloop is of die remskoene gedaan is – staar jy die moontlikheid in die gesig dat jy nie gedek sal wees nie.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth. Besoek www.pwmfb.co.za of skakel 041 582 3034.