Die tydsberekening kon seker nie beter óf slegter gewees het nie.

Hoe ironies is dit nie dat daar juis nóú, tydens Nasionale Vrouemaand, ’n storm rondom die geslag van die Suid-Afrikaanse vroue-atleet, Caster Semenya, moes losbars nie?

Toetse vir verbode middels by atlete is ou nuus, maar waar in die wêreld het jy nou al gehoor dat iemand positief kan toets vir manwees? Boonop, wil dit blyk, is die feit dat vrouens anatomies anders as mans is, nie noodwendig bepalende faktore in hul geslagsoriëntering nie.

Ek besef almal is nie ewe goed bedeeld en op dieselfde maniere geseënd nie, maar daar is tog ooglopende verskille. Nie?! Volgens die IAAF, tel dit vir ’n ronde zero.

Hulle sê DNS-toetse, wat manlike en vroulike chromosome kan identifiseer, sal bepaal of Semenya wel die X-faktor, of, volgens Google, die XX-faktor het. Klaarblyklik sal dít bepaal of sy dalk ’n onregverdige voorsprong oor haar kollegas geniet.

Ek verstaan dis biologies moontlik dat persone se geslag na die ander kant toe kan oorhel en dat daar selfs in sommige gevalle ’n saak vir beide kan wees.

En omdat ek ’n voorstander van gelykheid en regverdigheid in enige kompeterende milieu is, skaar ek my by enige prosesse wat dit sal verseker en beskerm. Indien dit dan nou soos in hierdie geval geslagstoetse moet wees, so be it.

Wat ookal die uitkoms, in my hart is ek oortuig dat Semenya in hare oortuig is dat sy wel ’n vrou is en dat daar geen vinger na haar toe gewys kan word indien sy wel “positief” sou toets nie.

Om na Vrouemaand toe terug te keer: die doel daarvan is juis om vroueregte en -bemagtiging in die kollig te plaas. Daarom – en dit mag dalk wreed klink – dink ek nie die regering kon vir ’n beter katalisator vir hul bewustheidsveldtog gevra het as juis die onoordeelkundige manier waarop die IAAF die Caster-affêre hanteer het nie.

En hoewel hulle nou as die sondebokke uitgekryt word, is hul optrede myns insiens slegs ’n simptoom van ’n groter probleem: die samelewing se minagting van mense- en veral vroueregte in die breë en spesifiek die reg op privaatheid.

Ongeag menseregte, is dit vir my uiters swak smaak om iets wat só persoonlik is aan die groot klok te hang. Vergelyk dit met ’n werknemer wat by sy werksplek aan ’n interne ondersoek onderwerp word en onskuldig bevind word.

Indien gerugte oor die ondersoek sou uitlek, sou die werker by implikasie guilty until proven innocent wees, eerder as andersom. Erger nog, ons sal ala die OJ Simpson-saak ons eie uitspraak lewer . . .

Dink net aan die onnodige emosionele skade wat dit tot gevolg kan hê. En besef dan  waardeur Semenya besig is om te gaan.

Ek suspect moderne wetenskap sal wel die laaste sê in dié saak hê, maar wat ookal die uitslag, in my oë sal die IAAF die enigste skuldige party wees.

Pieter is ’n onderwyser asook die eienaar van die geleentheidsorganiseerders PR Unlimited en hul funksielokaal, Elizabeth Place, in Port Elizabeth.

Uitgereik deur:

Full Stop Communications

Coetzee Gouws
082 575 7991
coetzee@fullstopcom.com
www.fullstopcom.com

Namens:

PR Unlimited