Geskryf vir Property Poser

Vandeesweek se Property Poser lesersvraag raak verskeie punte rondom die koop van eiendom as ’n belegging aan.

Die leser wil byvoorbeeld weet of dit wys is om eiendom met ’n pensioenuitbetaling te koop en, indien wel, of sodanige belegging dieselfde groei as ander ekwivalente beleggings of pensioenfondse sal toon.

Om in eiendom te belê, sê Schalk van der Merwe van Rawson Properties Helderberg, is een van die grootste besluite wat ’n persoon kan neem en dus moet dit behoorlik oorweeg en realisties beplan word.

“Eiendom was nog altyd in ons land ’n goeie en standvastige belegging. Verder is ons registrasiestelsel van eiendom een van die beste en sekerste in die wêreld.”

Van der Merwe sê benewens die kapitale groei wat eiendom bied, kan dit ook inkomste-genererend wees as dit verhuur word. “Huurinkomste sal normaalweg ook tred hou met inflasie en kan dus ’n goeie bron van standvastige inkomste wees, wat dit aantreklik mag maak vir iemand wie sy of haar aftrede beplan.”

Daar is egter verskeie faktore wat ’n persoon moet oorweeg alvorens daar in eiendom belê word, aldus Van der Merwe.

“Die aanvanklike kapitale uitleg is groot en daarbenewens is daar ook substansiële maandelikse uitgawes. Daar is ook, soos met enige soort belegging, verskeie risiko’s.”

Van der Merwe sê daar is byvoorbeeld geen waarborg dat die kapitale groei van die eiendom, die toekomstige bemarkbaarheid daarvan en die huurmark te alle tye goed sal presteer nie. “Dit is dus nodig dat jy jou huidige en toekomstige finansiële posisie behoorlik moet bestudeer om seker te maak dat die aankoop finansieel sin maak.”

Lucille Geldenhuys van Lucille Geldenhuys Prokureurs op Stellenbosch sê, eerstens, vereis die banke in die meeste gevalle dat die koper ’n deposito moet betaal wanneer ’n verband toegestaan word.

“Verder is daar prokureurskostes vir die registrasie van die oordrag en die verband wat deur die koper gedek moet word. Erfbelastings is ook normaalweg vir die betrokke finansiële jaar vooruitbetaalbaar.”

Dit impliseer, sê Geldenhuys, dat ’n koper moontlik vir ’n tyd lank sal moet spaar ten einde te verseker dat hy of sy genoegsame fondse beskikbaar het om bogenoemde items te kan betaal.

Sy sê verdere faktore wat die koper in berekening moet bring by sy of haar beplanning, is wat die verbandpaaiemente asook die maandelikse erfbelastings, water en ligte, ensomeer, gaan wees. “Indien die eiendom in ’n deeltitelskema is of indien daar ’n huiseienaarsvereniging is, sal daar ook maandelikse heffings betaalbaar wees.”

Geldenhuys waarsku dat die koper in ag moet hou dat bankkostes, rentekoerse en erfbelastings kan verhoog, wat die maandelikse uitgawes sal beïnvloed. “Dieselfde geld vir instandhoudingskostes en huiseienaarversekeringspremies.”

Indien die eiendom vir verhuringsdoeleindes gekoop word, moet die koper seker maak dat hy of sy in staat sal wees om al die bogenoemde te betaal, al is daar moontlik vir ’n tyd nie ’n huurder in die eiendom nie, sê Geldenhuys. “Dit is noodsaaklik dat ’n eienaar tye wat die eiendoms- of verhuringsmark nie goed presteer nie, sal kan deursien.”

Geldenhuys raai mense, wat eiendom as ’n belegging oorweeg, aan om advies van ’n prokureur of finansiële raadgewer in te win.

Stuur jou eiendomsverwante vrae hier