Vir almal wat ’n inkomste verdien, is ’n noukeurige boedelontleding onontbeerlik, skryf die finansiële beplanner Pieter Willem Moolman.

Verskeie belangrike aspekte moet deeglik bestudeer word wanneer so ’n ontleding gedoen word.

Een van die eerste vrae wat beantwoord moet word, is wat die invloed van boedelbelasting gaan wees wanneer die persoon sterf. Daar moet bepaal word of boedelbelasting betaalbaar gaan wees en of daar wettige maniere is om dit te beperk.

Dieselfde geld belasting op kapitaalwins; iets waarvan die invloed nie onderskat moet word nie.

As jy buite gemeenskap van goedere getroud is, met inbegrip van die aanwasbedeling, moet jy seker maak jy weet hoe die aanwasbedeling jou boedel gaan raak.

Kyk na hierdie voorbeeld van ’n boer wat sy onderneming in 1996 begin het. In  daardie stadium het hy en sy vrou so te sê niks gehad nie.

Sy netto boedel – sonder lewensversekering wat aan sy vrou begunstig is – is nou omtrent R20 miljoen. Dit bestaan hoofsaaklik uit plase.

In sy testament word bepaal dat hy sy plase aan sy seun bemaak en die restant aan sy vrou. 

Wat hy nie besef het nie, is dat sy vrou ’n aanwas-eis van om en by R10 miljoen teen die boedel sou hê wanneer hy sterf. En dit sou uit sy boedel betaal moes word.

’n Mens moet dus seker maak daar is genoeg geld in die boedel om uitgawes soos uitstaande skuld en kontantbemakings te dek. Daaronder val ook boedelkoste, wat meesters- en eksekuteurstariewe, boedelbelasting en kapitaalwins insluit.

Dit bring ’n mens terug by versekering. As daar nie genoeg kontant in die boedel is nie, bied lewensversekering ’n manier waarop dit reggestel kan word.

Die testament bly maar een van die belangrikste aspekte van boedelbeplanning en daarom  moet ’n mens seker maak dis geldig, eenvoudig en prakties uitvoerbaar.

Dit is natuurlik baie makliker om een op te stel as jy vooraf ’n boedelontleding gedoen het, want jy moet immers weet wát jy kan bemaak. Dit sal verhoed dat jy iets bemaak wat nie bestaan nie.

’n Man wat sy onderneming aan sy inter vivos-trust en die res van sy boedel aan sy vrou bemaak het, was uiters verbaas toe ek aan hom uitgewys het sy gaan niks erf nie.
 
Hy het gemeen die restant bestaan uit omtrent R3 miljoen plus sy persoonlike besittings, maar die boedelkoste sou sowat R4 miljoen beloop.

Aanstaande week kyk ons na aftreebeplanning.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth. Besoek www.pwmfb.co.za of skakel 041 582 3034.