Die dood van ’n broodwinner kan ’n ernstige finansiële skok vir ’n familie of die langslewende gade wees, skryf finansiële raadgewer Pieter Willem Moolman.

Aangesien die broodwinner nie meer in die lewe is nie, sal sy salaris ná sy dood staak. Die gevolg is dat sy familie en/of gade sonder of met ’n tekort aan inkomste kan sit.

Jou finansiële raadgewer kan jou en jou familie help om so ’n finansiële skok in die toekoms te beperk en/of die verlies aan inkomste wat die familie mag ervaar, te vervang. Jy wonder seker hoe dit moontlik is?

Dit word gedoen deur die bestaande inkomste van ’n broodwinner te kapitaliseer en dan dié bedrag deur lewensversekering te befonds. Indien die broodwinner dan sterf, kan die eenmalige kapitaalbedrag wat uitbetaal, herbelê en aangewend word om ’n familie van ’n inkomste te voorsien.

Dit bied finansiële sekuriteit vir ’n gesin wat nie sonder die salaris van ’n gade of ander familielid kan leef nie.

Kom ons skets die volgende scenario:

Pa S en Ma O het twee kinders, onderskeidelik 15 en 17 jaar oud, en beide Pa S en Ma O werk.

Pa S se salaris is aansienlik hoër as dié van Ma O en die dag-tot-dag leefbehoeftes word deur Pa S se salaris gefinansier. Ma O se salaris word gespaar en belê om vir die kinders se studies voorsiening te maak.

Indien Pa S tot sterwe kom, sal Ma O onmiddellik blootgestel word aan ’n finansiële krisis. Sy sal uit haar eie salaris vir haar en die twee kinders moet sorg.

Verder sal sy die geld wat sy vir haar kinders se opleiding weggesit het moet gebruik om ’n lewenstandaard waaraan sy en die kinders gewoond was, te handhaaf.

Indien Ma O lewensversekering oor haar man se lewe gehad het, sou sy nie die verlies van ’n bykomende inkomste ervaar het nie. Sy sou op die dood van Pa S ’n kapitaalbedrag ontvang het wat, met die regte finansiële advies, die familie van ’n inkomste gelykstaande aan dié van Pa S s’n sou voorsien.

Indien die kapitaalbedrag reg belê is, sal só familie vir vele jare deur ’n inkomste bygestaan kan word.

Moenie wag tot ’n finansiële krisis jou tref nie. Maak dit jou nuwejaarsvoorneme om jou finansiële raadgewer te kontak en die nodige lewensversekering in plek te kry.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth. Besoek www.pwmfb.co.za of skakel 041 582 3034.