Na aanleiding van ’n lesersvraag wat ek ontvang het, wil ek graag oor beleggingsbeplanning uitbrei, skryf Pieter Willem Moolman.

Hierdie beplanning vind hoofsaaklik voor aftrede plaas alhoewel dit ook ná aftrede belangrik is. Eintlik moet beleggingsbeplanning deel word van jou lewe.

Mense sê gereeld dat daar nie geld is om te belê nie, maar beleggingsbeplanning behels meer as dit.

Die koop van ’n huis, televisie of motor en die verandering van werk is alles beleggingsbesluite en daar is verskeie faktore wat ’n rol hierin speel.

Die huidige en vooruitsigte van die ekonomie – met inagneming van rentekoerse, die goudprys, wisselkoerse en natuurtoestande – beïnvloed besluite van die individuele belegger.

Niemand het beheer oor dié faktore nie en daarom wil ek konsentreer op dié waaroor die individu wel beheer het.

Belasting speel ’n besliste rol en dit is dus belangrik om beleggingsopbrengste ná belasting te vergelyk.

Tweedens moet daar altyd gesorg word dat daar genoeg kontant voorhande (likiditeit) is. As jy byvoorbeeld ’n besigheid koop, maak seker dat daar voldoende kontant is om voldoende bedryfskapitaal te verseker.

Dis byvoorbeeld ook nadelig vir likiditeit om ’n huis te koop as jy weet jy gaan binne ’n jaar verplaas word, aangesien dit nie binne ’n dag in geld omgesit kan word nie.

Risiko is seker die belangrikste aspek. Almal wil altyd ’n maksimum opbrengs met minimum risiko hê.

Hoë-risiko-beleggings gaan gewoonlik gepaard met ’n hoë opbrengs en lae sekuriteit en lae-risiko met hoë sekuriteit en lae opbrengste. Aandele/effektetrusts is voorbeelde van die eerste groep terwyl vaste deposito’s in die tweede val.

Dis dus belangrik om die kompromis tussen sekuriteit en groei in gedagte te hou.

Laastens is dit noodsaaklik dat beleggingsplanne inflasiebestand moet wees om reële groei of ’n stygende inkomste te bied.

Die afgelope jare het sommige van die lae-risiko-beleggings ná belasting ’n negatiewe reële groeikoers gehad, omdat die inflasiekoers hoër as die nominale rentekoers was. Die gevolg is intering op kapitaal.

Hoewel die samestelling van ’n beleggingsplan grootliks van individuele behoeftes afhang, sal dit hoofsaaklik uit die volgende vier komponente bestaan: ’n noodfonds, inkomstegewende beleggings, groei-beleggings asook lewens- en ongeskiktheidsdekking.

In ons land, is slegs ses uit elke 100 mense finansieel onafhanklik by aftrede, 16 is afhanklik van ’n staatspensioen, 31 moet aanhou werk en 47 is afhanklik van familie. Die redes hiervoor is hoofsaaklik die inkomstegaping (verskil tussen salaris- en pensioeninkomste), inflasie en verwagte lewensduur.

Met aftreebeplanning moet jou doelwitte dus handhawing van lewensstandaard, volkome finansiële onafhanklikheid en beskerming teen inflasie wees.

Laastens wil ek noem dat daar ook belangrike besluite geneem moet word die dag wanneer jy aftree. So byvoorbeeld is daar verskeie opsies wat uitgevoer kan word met die uitkeer van ’n annuïteit.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth. Besoek www.pwmfb.co.za of skakel 041 582 3034.