’n Leser het my onlangs meegedeel dat sy versekeraar ’n eis geweier het aangesien sy kind die voertuig bestuur het, skryf Pieter Willem Moolman.

Dít laat die vraag ontstaan watter uitsluitings in die polisbewoording van jou korttermynversekering vermeld word.

Die versekeraar behoort nie noodwendig ’n eis te weier bloot omdat die voertuig deur ’n kind van die versekerde bestuur is nie, solank daardie kind aan al die voorwaardes van die polis voldoen.

’n Eis sal ook nie summier geweier word waar die ouer in die bylae benoem is as die gereelde bestuurder en die voertuig dan deur sy kind bestuur word nie.

Probleme kan egter ontstaan waar ’n spesifieke bestuurder benoem is, wat beteken dat slegs daai persoon die voertuig mag bestuur. Baie oningeligte versekerdes trap onbewustelik in dié slaggat.

Indien jou kind die motor as ’n studentemotor gebruik, moet dit verkieslik so verklaar word, aangesien dit die versekeraar in staat sal stel om die regte onderskrywing te doen.

Die gebruik van die voertuig deur jou kind of enige ander persoon met jou uitdruklike of stilswyende toestemming, wie volgens jou wete onder die invloed van drank of verdowingsmiddels is, sal nie gedek wees nie.

Verder sal die gebruik van die voertuig deur jou kind of ’n ander persoon sonder ’n geldige rybewys nie gedek wees nie, ongeag waar die voertuig bestuur word.

Ingevolge versekeraars se polisbewoording word die term “rybewys” as volg gedefinieer: ’n Geldige rybewys ooreenkomstig die wetgewing van toepassing in die betrokke gebied waar die voertuig ten tye van verlies of skade gebruik word.

As ’n persoon leer bestuur, moet hy/sy aan die wetgewing ten opsigte van leerlingbestuurders voldoen. Uiteraard moet mens natuurlik ook nie jou minderjarige kind toelaat om jou voertuig te bestuur nie, aangesien bogemelde uitsluitings minderjariges outomaties insluit.

Aangesien ons nou oor motorversekering gesels, wil ek ook graag die volgende aspekte beklemtoon:

Motorhuur is baie belangrik. Die polis moet uitgebrei word om motorhuur teen ’n addisionele, maar minimale, premie in te sluit.

Die behoefte na motorhuur het in so ’n mate toegeneem dat versekeraars hul kliënte onlangs selfs ’n groter voertuigkeuse onder opsionele dekking begin gee het.

Die versekeraar se vergoeding ten opsigte van motorhuur is vir ’n maksimum van 30 agtereenvolgende dae en eindig op die vroegste een van die volgende datums: die datum waarop die voertuig bevredigend herstel is, die datum waarop die versekeraar die eis skik deur ’n kontantbetaling te maak of die datum waarop die versekeraar die voertuig vervang.

’n Laaste belangrike aspek is waar die versekerde sy bybetaling laat afkoop het teen ’n addisionele premie en sy kind, wat onder 25 jaar oud is, dan in ’n ongeluk sou kom met die versekerde voertuig.

Wat die meeste versekerdes nie besef nie, is dat wanneer die opsie “afkoop van bybetaling” geneem word, dit slegs die basiese en diefstal-bybetaling kwytskeld. Die “onder ouderdom-bybetaling” geld steeds.

Indien die voertuig bestuur word deur ’n ander persoon as die versekerde of gade of die gereelde bestuurder soos vermeld in die polisskedule, is daar gewoonlik ook ’n bybetaling, afgesien van die feit dat die bybetaling afgekoop is.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth. Besoek www.pwmfb.co.za of skakel 041 582 3034.