Geskryf vir Property Poser

Ons Property Poser paneel deskundiges het ’n e-pos van ’n leser ontvang wat sê sy voel soos ’n gevangene in haar eie huis.

Ongeag die feit dat sy en haar man 10 jaar gelede geskei is, het hulle as “egpaar” bly saamwoon. In dié tyd het sy die verband betaal asook verbeterings op haar onkoste laat aanbring.

Sy sê haar eksman raak al hoe meer beledigend en aggressief en dring daarop aan om vir sy deel van die eiendom uitbetaal te word alvorens hy die pad vat.

Die leser sê die huis is amper afbetaal en is veronderstel om ’n belegging vir hul kinders te wees en sy wil dit nie verkoop of verloor nie. Sy wil weet wat haar te doen staan.

Lucille Geldenhuys van Lucille Geldenhuys Prokureurs op Stellenbosch sê wanneer ’n egpaar skei en hulle besit onroerende eiendom, sal die egskeidingsbevel en/of skikkingsakte normaalweg reguleer wat daarmee gebeur. “Gewoonlik sal die partye ooreenkom dat een van hulle volle eienaarskap verkry.”

Geldenhuys sê die bevel en/of akte sal stipuleer of daardie party ’n bedrag aan die ander party vir sy of haar aandeel moet betaal. “As daar ’n verband is, sal die bank genader moet word vir toestemming dat die een party die ander se aandeel in die verband oorneem.”

Die partye kan ook die verband kanselleer en die gade wie volle eienaarskap verkry, kan dan ’n nuwe een in sy of haar naam registreer, sê Geldenhuys.

“Dit is ook moontlik dat die partye mede-eienaars kan bly. In daai geval, sal die titelakte en verband geëndosseer word tot dien effek dat die partye geskei is en die eiendom in mede-eiendomsreg besit.”

Geldenhuys sê hulle sal dan steeds gesamentlik en afsonderlik vir alle verpligtinge teenoor die bank aanspreeklik wees, net soos voor die egskeiding.

“As die partye nie kan ooreenkom oor die wyse waarop die eiendom hanteer moet word nie, sal hul huweliksgoederebedeling bepaal watter gevolg die egskeiding op die eiendomsreg het.”

Schalk van der Merwe van Rawson Properties Helderberg sê vanuit die inligting wat die leser verskaf, blyk dit dat haar vorige man se naam ook op die titelakte verskyn. “Sy spesifiseer egter nie of hulle met die egskeiding bepaal het wat met die eiendom sal gebeur nie.”

Van der Merwe sê as die effek van hul egskeiding was dat haar vorige man mede-eienaar gebly het, sal dit nodig wees dat hy uitgekoop moet word.

“Hulle moet verkieslik ’n prokureur raadpleeg sodat hulle ’n regverdige ooreenkoms kan bereik met betrekking tot die finansiële implikasies, inaggenome dat die leser die afgelope 10 jaar die verbandpaaiemente en kostes van die verbeteringe gedek het asook die feit dat haar eks die eiendom kosteloos bewoon het.”

Die bank sal die leser se aansoek vir oorname of registrasie van ’n nuwe verband volgens hul normale kriteria oorweeg, sê Van der Merwe. “Selfs al het die leser ’n goeie betaalrekord, sal die normale risiko-oorwegings toegepas word om seker te maak dis bekostigbaar.”

Van der Merwe sê die bank is verder verplig om haar aansoek te oorweeg met inagneming van die Nasionale Kredietwet, wat beoog om oorverskuldiging deur verbruikers te voorkom en om verantwoordelike lening deur kredietverskaffers aan te moedig. “Indien die leser nie kwalifiseer nie en indien sy nie iemand het wie borg sal staan nie, sal sy heel moontlik die eiendom moet verkoop.”

Stuur jou eiendomsverwante vrae hier